Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske će zaštititi prava radnika u upravi i javnim službama i zaključiti kolektivne ugovore

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske će zaštititi prava radnika u upravi i javnim službama i zaključiti kolektivne ugovore
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske će zaštititi prava radnika u upravi i javnim službama i zaključiti kolektivne ugovore

U cilju tačnog i istinitog informisanja i sprečavanja širenja neistine i panike među članstvom i javnosti, obavještavamo Vas, da će prava radnika zaposlenih u upravi i javnim službama, biti zaštićena.

Posebni kolektivni ugovori za upravu i javne službe, biće na vrijeme zaključeni i prava radnika neće biti dovedena u pitanje.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kao većinski reprezentativni sindikat koji djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, u narednim danima, započeće pregovore sa resornim Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, radi zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti uprave i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama.

Posebni kolektivni ugovori biće zaključeni u periodu od tri godine, što predstavlja realizaciju zaključaka sa sastanka predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednikom Vlade Republike Srpske i resornim ministrima.

Posebni kolektivni ugovori u upravi i javnim službama su i dalje na snazi i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, će kao ovlašteni zakonski potpisnik, zaključiti nove posebne kolektivne ugovore u upravi i javnim službama, do zakonski predviđenog roka.

Podsjećamo da su ova dva kolektivna ugovora, prošle godine, mimo volje članstva, produžena na period od samo godinu dana, jer je to zahtijevao drugi Sindikat, koji djeluje u ovim oblastima, dok su svi drugi posebni kolektivni ugovori za budžetske korisnike (obrazovanje i kultura, policija, pravosuđe), zaključeni na period od tri godine.