Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi od Vlade RS zahtjeva povećanje plata zaposlenim u lokalnim zajednicama

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi od Vlade RS zahtjeva povećanje plata zaposlenim u lokalnim zajednicama
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi od Vlade RS zahtjeva povećanje plata zaposlenim u lokalnim zajednicama

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji je reprezentativan sindikat u području javne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja u čijem sastavu djeluje 51 sindikalna organizacija i koji okuplja preko 5000 članova (većinom iz lokalnih zajednica), od Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, kao i Saveza opština i gradova zahtjeva sastanak, u što kraćem roku,  kako bi otpočeli pregovori u vezi realizacije sljedećih zahtjeva:

  • početak pregovora oko usagašavanja i izrade novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi Republike Srpske, jer pravno dejstvo važećeg Kolektivnog ugovora prestaje da važi u januaru 2020.godine.
  • utvrđivanje cijene rada za zaposlene u lokalnoj samoupravi, kako bi se plate zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave povećale za najmanje 10%, kako je to najavljeno od predstavnika vlasti u Republici Srpskoj, a ujedno je i zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata.

Sindikat od resornog Ministarstva traži i da se otpočnu pregovori oko usaglašavanja izmjena i dopuna Zakona o platama za zaposlene u oblasti uprave Republike Srpske i izmjena i dopuna Zakona o platama za zaposlene u oblasti javnih službi Republike Srpske, kako bi na pravičan način  izvršili raspodjelu sredstava predviđenih za povećanja plata za zaposlene u oblasti uprave i javnih službi kako je to najavljeno od strane predstavnika vlasti Republike Srpske, Saveza sindikata Republike Srpske i granskog sindikata.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!