Savez sindikata Republike Srpske svoje aktivnosti sprovodi na čitavoj teritoriji Republike Srpske, preko 8 sindikalnih centara i 6 sindikalnih kancelarija.


REGIONALNI SINDIKALNI CENTRI


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR BANJA LUKA

Zgrada Doma sindikata Banjaluka
Zgrada Doma sindikata Banjaluka

ulica Srpska 32,78.000 Banja Luka
Tel. 051 214 767, 051 214 789,
faks: 051 214 791
e-mail: scbl@savezsindikatars.org


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR PRIJEDOR

Regionalni sindikalni centar Prijedor
Regionalni sindikalni centar Prijedor

B. Nušića 5, 79.101 Prijedor
Tel./faks: 052 232 827, Mob. 065 414 232
e – mail: rscprijedor@savezsindikatars.org
IZVRŠNI SEKRETAR


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR DOBOJ

Regionalni sindikalni centar Doboj ( pasaž pored KONZUMA )
Regionalni sindikalni centar Doboj ( pasaž pored KONZUMA )

Nemanjina 20, 74.000 Doboj
Tel. 053 241 776, faks: 053 242 293
e – mail: sindikatdo@teol.net
v.d. IZVRŠNI SEKRETAR
Zoran Đedović, mob: 065 933 637
e – mail: djedovic.zoran@gmail.com


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR BIJELJINA

Regionalni sindikalni centar Bijeljina
Regionalni sindikalni centar Bijeljina

Nikole Tesle br.6, 76.300 Bijeljina
Tel./faks: 055 209 463, mob. 066 715 775
e – mail: savezsindikatabn@gmail.com
IZVRŠNI SEKRETAR
Željko Nedić


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR ZVORNIK

Zgrada Uprave Grada Zvornika
Zgrada Uprave Grada Zvornika

Svetog Save 124, 75.400 Zvornik
Tel./faks. 056 213 264,
mob. 065 561 354
e – mail: sindikatzv@gmail.com
IZVRŠNI SEKRETAR
Zoran Milutinović


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

Regionalni sindikalni centar Istočno Sarajevo
Regionalni sindikalni centar Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 13, 71.123
Istočno Novo Sarajevo
Tel./faks: 057 340 220, mob. 065 362 091
e – mail: sindikatsokolac@gmail.com
sopinsi@teol.net
IZVRŠNI SEKRETAR
Marina Bašević


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR VIŠEGRAD

Zgrada Doma kulture Višegrad ( ulaz sa druge strane zgrade )
Zgrada Doma kulture Višegrad ( ulaz sa druge strane zgrade )

Karađorđeva bb, 73.240 Višegrad
Tel./faks: 058 620 452, mob. 065 577 053
e – mail: acogrujicvgd@gmail.com
IZVRŠNI SEKRETAR
Aco Grujić


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR TREBINJE

Regionalni sindikalni centar Trebinje
Regionalni sindikalni centar Trebinje

Kralja Petra Prvog Oslobodioca 40,
89.101 Trebinje
Tel./faks: 059 273 241, Mob. 066 803 583
e – mail: sindtb@teol.net
IZVRŠNI SEKRETAR
Dragan Simović


SINDIKALNE KANCELARIJE


Sindikalna kancelarija Foča

9. maja 3, 73.300 Foča
Tel. 058 210 856
e – mail: acogrujicvgd@gmail.com
Sindikalni povjerenik
Aco Grujić


Sindikalna kancelarija Gradiška

Sindikalna kancelarija Gradiška
Sindikalna kancelarija Gradiška

 Trg jevrejskih stradanja 10,
78.400 Gradiška
Tel. 065 681 577
e – mail: sindikatgradiska@savezsindikatars.org
Sindikalni povjerenik
Gordana Radić


Sindikalna kancelarija Teslić

Sindikalna kancelarija Teslić
Sindikalna kancelarija Teslić

Svetog Save bb, 74.270 Teslić
Tel./faks: 053 431 571, mob. 066 224 664
e – mail: savkovicsmilja@gmail.com
Sindikalni povjerenik
Jelenko Bubić


Sindikalna kancelarija Srebrenica – Bratunac

Sindikalna kancelarija Srebrenica, zgrada starog SUPa
Sindikalna kancelarija Srebrenica, zgrada starog SUPa

Maršala Tita bb, 75.430 Srebrenica
Tel./faks: 056 440 475
e – mail: j.milan@savezsindikatars.org
Sindikalni povjerenik
Milan Jovanović


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!