Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2019. godine

Ovdje možete pogledati pregled Sindikalne potrošačke korpe iz ranijeg perioda

Ovdje možete pogledati pregled arhive Sindikalne potrošačke korpe za period 2008 – 2017. godina