Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2021. godine

Ovdje možete pogledati pregled Sindikalne potrošačke korpe iz ranijeg perioda