Sindikalna potrošačka korpa za septembar 2018. godine 1876,82 KM

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava