Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2020. godine 1951,18 KM – pregled troškova