Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2020. godine 1951,18 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava