Синдикална потрошачка корпа за октобар 2020. године 1951,18 КM – преглед трошкова

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права