Sastanak Upravnog i Sindikalnog odbora Alumina Zvornik
Aktivnosti u sindikalnim organizacijama

Sastanak Upravnog i Sindikalnog odbora Alumina Zvornik

Dana 5. novembra 2020.godine održan je sastanak u Alumini Zvornik kome su prisustvovali Mile Matić, predsjednik Upravnog odbora, Radenko Smiljanić, predsjednik sindikalne organizacije, Živka Pavlović, Suzana Dragićević, Slaviša Obradović i Siniša Novičić, članovi Sindikalnog odbora, [opširnije]