Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2019. godine 1912,17 KM – pregled troškova