Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2019. godine 1912,17 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava