Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2018. godine 1888,86 KM – pregled troškova