Sindikalna potrošačka korpa za mart 2018. godine 1894,34 KM