Sindikalna potrošačka korpa za maj 2019. godine 1894,39KM – pregled troškova