Синдикална потрошачка корпа за мај 2019. године 1894,39KM – преглед трошкова