Sindikalna potrošačka korpa za maj 2019. godine 1894,39KM

Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj, u maju  2019.godine, koštala je 1894,39 KM, koju je  prosječna isplaćena neto plata u ovom mjesecu u iznosu od 903,00 KM, pokrivala sa svega 47,67 odsto.

Prosječna isplaćena neto plata u maju u poređenju sa prosječno isplaćenom platom u aprilu 2019. godine, bila je veća za 7,00 KM.

Najviše prosječne neto plate u maju u Republici Srpskoj isplaćene su u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja, 1385,00,00  KM i nisu se mijenjale u odnosu na aprilsku platu, a najniže u građevinarstvu gdje su iznosile 623,00 KM.

Niske prosječne neto plate u maju 2019. godine primili su zaposleni u ugostiteljstvu 636,00 KM, zatim radnici djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije 642,00 KM, te zaposleni u oblasti saobraćaja i skladištenja, 672,00 KM.

Prosječna majska neto plata, isplaćena u administrativnim pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila je 676,00 KM, te u trgovini 691,00 KM.

Navedene prosječne neto plate isplaćene u maju 2019. godine, pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 32,89  odsto do 36,48 odsto.

Ukupne potrošačke cijene u maju u poređenju sa cijenama iz aprila 2019. godine, bile su veće za 0,1 odsto.

Najviše novca  porodice u Republici Srpskoj u maju ove godine trošile su za nabavku prehrane 709,17 KM, za stanovanje i komunalne usluge 568,63 KM,  te za tekuće održavanje domaćinstva 106,48 KM. Nabavka obuće i odjeće u maju koštala je 137,46 KM, higijena i njega zdravlja 89,77 KM, prevoz 200,23 KM, te obrazovanje i kultura 82,65 KM.

Iz navedenih podataka jasno je u Republici Srpskoj  potrebno što prije  potpisati Opšti i granske kolektivne ugovore, te  povećati plate i poboljšati životnog standard svim radnicima, kako bi se smanjio trend odlaska mlade, radno sposobne, kvalifikovane radne snage.

U fokusu aktivnosti u 2019. godini treba biti donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, Zakona u posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS, Zakona o inspekcijama RS, Zakona o mobingu RS, te izradi Strategije bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu RS.