Sindikalna potrošačka korpa za jun 2020. godine 1923,88 KM – pregled troškova