Sindikalna potrošačka korpa za jul 2021. godine 1928,33KM – pregled troškova


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava