Синдикална потрошачка корпа за јул 2020. године 1923,05 КM – преглед трошкова