Sindikalna potrošačka korpa za jul 2018. godine 1871,43 KM

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava