Sindikalna potrošačka korpa za jul 2018. godine 1871,43 KM