Sindikalna potrošačka korpa za februar 2021. godine 1951,48KM – pregled troškova


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava