Sindikalna potrošačka korpa za februar 2021. godine 1951,48KM – pregled troškova