Sindikalna potrošačka korpa za februar 2018. godine 1889,93 KM

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava