Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2020. godine 1945,83KM – pregled troškova