Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2020. godine 1923,36 KM – pregled troškova