Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2020. godine 1923,36 KM – pregled troškova

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava