Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2018. godine 1869,83 KM