Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2017. godine

Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava