Sindikalna potrošačka korpa za april 2019. godine 1893,41 KM – pregled troškova