Seminar za članove Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Hajdučke vode, Borja, 24.11.2018.godine

Seminar za članove Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Hajdučke vode, Borja, 24.11.2018.godine
Seminar za članove Aktiva mladih i Aktiva žena Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, Hajdučke vode, Borja, 24.11.2018.godine

U skladu sa Programom Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, organizovan je i realizovan još jedan u nizu seminara edukativnog karaktera za članove Aktiva mladih i Aktiva žena ovog Sindikata  radi učvršćivanja njihovih pozicija i njihovog  animiranja u  sve oblike sindikalne borbe i  akcije.

Teme seminara bile su pitanje jednakosti polova u kolektivnom pregovaranju, uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju i zaštiti prava radnika sa posebnim akcentom na Akt o procjeni rizika, te prava mladih i žena – regrutacija sindikalnog članstva.

Seminar je finansijski podržan od Međunarodnog sindikata građevinarstva, šumarstva i drvne industrije ( BWI – www.bwint.org ) čija je članica Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS.