Seminar o promociji i poboljšanju socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj, Banja Luka, 3 – 4. jul

v
Seminar o promociji i poboljšanju socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj

U Domu sindikata u Banjaluci, 3. i 4. jula 2018. godine, održaće se dvodnevni edukativni seminar o temi:,,SOCIJALNI DIJALOG, KAKO KORISTITI MEHANIZME MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA ZA PROMOVISANJE SOCIJALNOG DIJALOGA,,.

Seminaru će prisustvovati i aktivno učestvovati u njegovom radu članovi Predsjedništva, izvršni sekretari i povjerenici Saveza sindikata Republike Srpske.

Cilj seminara da se diskutuje o ekonomsko-socijalnom položaju  radnika i njihovih porodica u Republici Srpskoj, sa posebnim osvrtom na posljedice Zakona o radu,   kao i  analizi primjene  Zakona o radu RS koju su sačinili pravni stručnjaci Saveza sindikata RS.

Svoje znanje i bogato iskustvo o ovim temama iz međunarodne perspektive, učesnicima seminara prenijeće Džef Volgt, ekspert međunarodnog prava iz Američkog centra solidarnosti.
Svoje znanje i bogato iskustvo o ovim temama iz međunarodne perspektive, učesnicima seminara prenijeće Džef Volgt, ekspert međunarodnog prava iz Američkog centra solidarnosti.

Naravno, nezaobilazne teme biće socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje, te korištenje svih mehanizama i pozitivnih iskustava Međunarodne organizacije rada za promociju, odnosno poboljšanje socijalnog dijaloga među socijalnim partnerima u Republici Srpskoj.

Svoje znanje i bogato iskustvo o ovim temama iz međunarodne perspektive, učesnicima seminara prenijeće  Džef Volgt, ekspert međunarodnog prava iz Američkog centra solidarnosti.

Krajnji cilj seminara je kreiranje Platforme rada Saveza sindikata RS i Centra solidarnosti za 2019. godinu.

Seminar se održava uz podršku Američkog centra solidarnosti-Program za Balkan koji je otvorio svoju kancelariju u Beogradu za podršku sindikatima iz zemalja bivše Jugoslavije.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!