Savez sindikata Republike Srpske uputio Pismo podrške Savezu samostalnih sindikata Hrvatske

Savez sindikata Republike Srpske uputio Pismo podrške Savezu samostalnih sindikata Hrvatske
Savez sindikata Republike Srpske uputio Pismo podrške Savezu samostalnih sindikata Hrvatske


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava