Savez sindikata Republike Srpske danas obilježava 29 godina rada i postojanja

Savez sindikata Republike Srpske danas obilježava 29 godina rada i postojanja
Savez sindikata Republike Srpske danas obilježava 29 godina rada i postojanja

Savez sindikata Republike Srpske danas obilježava 29 godina rada i postojanja…


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava