Sastanak službenika za komunikacije Panevropskog regionalnog savjeta (PERC), Brisel, 2. i 3. septembar 2019. godine

Sastanak službenika za komunikacije Panevropskog regionalnog savjeta (PERC), Brisel, 02. i 03. septembar 2019. godine
Sastanak službenika za komunikacije Panevropskog regionalnog savjeta (PERC), Brisel, 02. i 03. septembar 2019. godine

U Briselu, u sjedištu Međunarodne konfederacije sindikata, 2. i 3. septembra održava se sastanak službenika za komunikacije Panevropskog regionalnog savjeta (PERC). U radu učestvuju predstavnici sindikalnih centrala iz jugoistočne Evrope i zemalja nastalih od bivšeg SSSR-a.

Sastanak će se fokusirati na ishode kongresa Međunarodne i Evropske konfederacije sindikata ( ITUC i ETUC) i političke direktive definisane na kongresima, sindikalne strategije komunikacije, kampanje, interakciju između sindikalnih odjela za informisanje kao i definisanje budućih koraka za poboljšanje saradnje.

U jednom dijelu sastanka učesnici će se baviti i vodećom kampanjom Međunarodne konfederacije sindikata o platama u regionu jugoistočne Evrope, koja je u Republici Srpskoj već pokrenuta od strane Saveza sindikata Republike Srpske, i trebala bi dovesti do povećanja najniže i sektorskih plata.

Savez sindikata Republike Srpske na ovom sastanku predstavlja Milan Jovanović, stručni saradnik u službi za infirmisanje.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava