Sastanak sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća

Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća
Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća

U četvrtak, 16.05.2019. godine održan je sastanak sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom Lazom Đurđevićem i generalnim direktorom preduzeća Dušanom Živkovićem.

Sindikalni odbor su predstavljali Radosava Milenković, predsjednica sindikalne organizacije, i Branko Ranković, Borko Aničić, Maid Merdžanović i Nada Grbić, članovi sindikalnog odbora. Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Tema sastanka je bila analiza provedenog predstečajnog postupka i aktivnosti za naredni period. Konstatovano je da su aktivnosti oko predstečajnog postupka provedene u zakonskom roku i podnesen je izvještaj Privrednom sudu sa prijedlogom da su stvoreni uslovi za otvaranje stečajnog postupka.

Dogovoreno je da se svi angažuju na očuvanju imovine do konačnog otvaranja stečajnog postupka.


Poslednje vijesti