Sastanak sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća

Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća
Sastanak sindikalnog odbora "UNIS" Derventa sa predstečajnim upravnikom i generalnim direktorom preduzeća

U četvrtak, 16.05.2019. godine održan je sastanak sindikalnog odbora „UNIS“ Derventa sa predstečajnim upravnikom Lazom Đurđevićem i generalnim direktorom preduzeća Dušanom Živkovićem.

Sindikalni odbor su predstavljali Radosava Milenković, predsjednica sindikalne organizacije, i Branko Ranković, Borko Aničić, Maid Merdžanović i Nada Grbić, članovi sindikalnog odbora. Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Tema sastanka je bila analiza provedenog predstečajnog postupka i aktivnosti za naredni period. Konstatovano je da su aktivnosti oko predstečajnog postupka provedene u zakonskom roku i podnesen je izvještaj Privrednom sudu sa prijedlogom da su stvoreni uslovi za otvaranje stečajnog postupka.

Dogovoreno je da se svi angažuju na očuvanju imovine do konačnog otvaranja stečajnog postupka.