Sastanak Sindikalnog odbora sa predsjednikom Upravnog odbora „Alumine“: radnicima kompanije danas isplata stimulativnog dijela od 100 km – isti iznos i za Božić

Sastanak Sindikalnog odbora sa predsjednikom Upravnog odbora „Alumine“: radnicima kompanije danas isplata stimulativnog dijela od 100 km – isti iznos i za Božić
Sastanak Sindikalnog odbora sa predsjednikom Upravnog odbora „Alumine“: radnicima kompanije danas isplata stimulativnog dijela od 100 km – isti iznos i za Božić

Zaposlenima u kompaniji „Alumina“ danas će biti isplaćen stimulativni dio u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Pored ovog iznosa, tradicionalno, kao i prethodnih godina, radnici fabrike pred božićne praznike dobiće takođe po 100 KM. Ovo je dogovoreno na jučerašnjem sastanku Sindikalnog odbora sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva sa predsjednikom Upravnog odbora „Alumine“. Sindikat i poslodavac su se dogovorili da najniža osnovica za isplatu regresa u 2021. godini bude prosječna plata na nivou privrednog društva „Alumina na dan 31. decembar 2020. godine, a danamika isplate će biti utvrđena nakon prvog kvartala naredne godine.

Sastanak Sindikata i predsjednika Upravnog odboraPredsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić informisao je članove Sindikalnog odbora o radu Kompanije u 2020. godini, koja je, kako je rekao, bila dosta turbulentna, opterećena globalnom krizom usljed pandemije virusa korona, ali da je „Alumina“, uprkos mnogim problemima i teškoćama, obezbijedila odvijanje procesa proizvodnje i sačuvala tržište svojih proizvoda.

U ovakvim poslovnim okolnostima, naveo je Matić, održan je standard zaposlenih, prije svega kroz redovnost isplate plata, regresa i drugih prinadležnosti koje su dogovorene sa predstavnicima fabričkog sindikata.

Podvukao je da materijalni standard zaposlenih isključivo zavisi od toga koliko ćemo pravilno izvršavati svoje obaveze i radne zadatke.

Matić je rekao da sve što je dogovoreno sa Sindikatom je i ispoštovano, te da je veoma važno međusobno povjerenje.

Predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić je istakao da su sastanci i pregovori u „Alumini“ primjer socijalnog dijaloga, ocijenjujući da sa menadžmentom ove fabrike ima dugogodišnju uspješnu saradnju.

-Nastojimo da budemo korektni socijalni partneri, kako u interesu rada fabrike, tako i zaposlenih radnika – naglasio je Peulić.

U radu sastanka učestvovali su i predsjednik Sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva u „Alumini“ Radenko Smiljanić, te članovi Sindikalnog odbora Siniša Novičić, Aleksandar Sejmenović i Slaviša Obradović.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava