Sastanak sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banjaluka sa rukovodstvom preduzeća

Sastanak sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka sa rukovodstvom preduzeća
Sastanak sindikalnog odbora "KOSMOS" Banjaluka sa rukovodstvom preduzeća

Dana 18.06.2019.godine odrzan je zajednički sastanak Sindikalnog odbora „KOSMOS“ Banja Luka sa predsjednikom Nadzornog odbora, direktorom preduzeća i njegovim saradnicima.

Sastanku su prisustvovali Vidosan Dekić, predsjednik Nadzornog odbora, Dušan Vještica,generalni direktor, Sunčica Petrović izvršni direktor, Mihajlo Zrnić, predsjednik sindikata sa članovima sindikalnog odbora.

Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i načinu rješavanja nastalih problema. Direktor preduzeća je informisao prisutne o stvarnom stanju preduzeća i predložio dalje pravce djelovanja u cilju prevazilaženja trenutnog stanja, a predsjednik Nadzornog odbora informisao je prisutne o odlukama koje su donošene u cilju što boljeg poslovanja preduzeća. Nakon duže rasprave u kojoj su učestvovali predsjednik sindikalne organizacije, članovi sindikalnog odbora i predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske dogovoreno je:

  • Da se uputi pismeni zahtjev Vladi Republike Srpske i ministarstvu privrede za održavanje zajedničkog sastanka u cilju rješavanja nastalih problema i stvaranja uslova za nastavak proizvodnje, isplate obaveza prema radnicima, poreskoj upravi, IRB i dobavljačima.
  • Zadužuje se predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić da obavi razgovor sa resornim ministrom po svim ovim pitanjima i zakaže sastanak na kome bi prisustvovali predsjednik Nadzornog odbora, generalni direktor, predsjednik sindikalne organizacije i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.