Sastanak Sindikalnog odbora „KOSMOS“ a.d. Banjaluka u proširenom sastavu

Sastanak Sindikalnog odbora "KOSMOS" a.d Banjaluka u proširenom sastavu
Sastanak Sindikalnog odbora "KOSMOS" a.d Banjaluka u proširenom sastavu

Dana 04.07.2019.godine odrzan je sastanak Sindikalnog odbora „KOSMOS“ a.d. Banjaluka u proširenom sastavu.

Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima sindikalnog odbora, menadžmenta preduzeća, resornog ministarstva privrede Republike Srpske i Vlade Republike Srpske po pitanju rješavanja trajnog statusa preduzeća i izmirenja zaostalih obaveza prema zaposlenim radnicima.

Nakon podnesene informacije, Sindikalni odbor je utvrdio sledeće

Zaključke:

1. Jednoglasno se usvaja informacija o dosadašnjim aktivnostima menadžmenta, sindikalnog odbora preduzeća, predsjedniak Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, resornog ministarstva privrede Republike Srpske i Vlade Republike Srpske po pitanju rješavanja trajnog statusa preduzeća i predloženo je da se nastave aktivnosti na ubrzavanju okončanja započete aktivnosti.

2. Pozivaju se svi zaposleni radnici da se ujedine u jedinstvenu sindikalnu organizaciju koja djeluje u sastavu Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske i Saveza Sindikata Republike Srpske ,a sve sa ciljem da se očuva preduzeće, stvore uslovi da se obaveze prema zaposlenim što brže riješe i isplate, a u narednom periodu da se obezbjedi kontinuirana proizvodnja, redovna isplata bruto plata.

Samo jedinstveni možemo da rješavamo sve probleme, a podijeljene problemi nas prate.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!