Sastanak Sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik sa predsjednikom Upravnog odbora, izvršnim direktorom i stečajnim upravnikom

Sastanak Sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik sa predsjednikom Upravnog odbora,izvršnim direktorom i stečajnim upravnikom
Sastanak Sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik sa predsjednikom Upravnog odbora,izvršnim direktorom i stečajnim upravnikom

Dana 27.06.2019.godine održan je sastanak Sindikalnog odbora ALUMINA Zvornik sa predsjednikom Upravnog odbora, izvršnim direktorom i stečajnim upravnikom.

Sastanku su prisustvovali Milorad Motika, predsjednik Upravnog odbora, Mile Matić, izvršni direktor, Lazo Đurđević, stečajni upravnik, Radenko Smiljanić predsjednik sindikalne organizacije sa članovima sindikalnog odbora. Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o stečajnom postupku, uslovima rada, prevozu radnika.

Stečajni upravnik je informisao prisutne o dostignutom stepenu vođenja stečajnog postupka. Vezano za uslove rada dogovoreno je da stručna grupa sačini sveobuhvatnu analizu uslova rada i predloži način rješavanja problema prašine, buke i toplote. Po pitanju prevoza radnika dogovoreno je da sindikalni odbor napravi prijedlog jedinstvenog načina prevoza svih zaposlenih radnika.