Sastanak Radne grupe za analizu i izmjene Zakona o radu, srijeda, 4. april 2018. godine

Sastanak Radne grupe za analizu i izmjene Zakona o radu, srijeda, 4. april 2018. godine
Sastanak Radne grupe za analizu i izmjene Zakona o radu, srijeda, 4. april 2018. godine

Kao što je predviđeno Memorandumom koji su, u ime Saveza sindikata RS i Vlade RS potpisale predsjednica SSRS Ranka Mišić i premijerka Željka Cvijanović , počinju aktivnosti u vezi analize i eventualnih izmjena Zakona o radu.

Savez sindikata je već izvršio analizu Zakona o radu i odredio prioritne oblasti koje treba mijenjati. “ Želimo da se kolektivni ugovori pozicioniraju u odnosu na pravilnike o radu, te da određena pitanja poslodavci ne mogu sami da uređuju, jer su ta prava isključivo u nadležnosti socijalnih partnera, znači i sindikata i poslodavca. Tražimo da se pitanje plata i ostalih primanja uredi kolektivnim ugovorima, a ne da imamo situaciju da poslodavci pravilnicima, tj. internim aktima samostalno uređuju visinu primanja radnika, za šta smatramo da je nezakonito i neustavno. “ rekao je Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Za Savez sindikata Republike Srpske takođe je sporan način na koji Zakon o radu reguliše i pitanje disciplinskog postupka, kao i kriterijumi za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca i sindikata, koji se razlikuju.

Poslodavci će učestvovati u radu Radne grupe, ali oni su kako kažu “ zadovoljni dosadašnjim efektima Zakona o radu “ , te ne očekuju veće izmjene.

Izmjene Zakona o radu su dio Akcionog plana Vlade i skupštinskog plana rada za ovu godinu.

Prvi sastanak Radne grupe biće održan u srijedu, 04. aprila u Ministarstvu rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske sa početkom u 13.00 časova. U radu Radne grupe učestvovaće Ranka Mišić i Goran Stanković, predsjednica i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.