Sastanak predstavnika menadžmenta i sindikata „KOSMOSA“ sa nadležnim ministrom

Sastanak predstavnika menadžmenta i sindikata "KOSMOSA" sa nadležnim ministrom
Sastanak predstavnika menadžmenta i sindikata "KOSMOSA" sa nadležnim ministrom

Na zahtjev predsjednika Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulića održan je radni sastanak u ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske sa ministrom i savjetnikom ministra. Sastanku su prisustvovali ministar Vjekoslav Petričević i savjetnik ministra Momčilo Novaković, te Dušan Bještica generalni direktor „KOSMOSA“ Banjaluka i Mihajlo Zrnić predsjednik sindikalne organizacije „KOSMOS“ Banjaluka.

Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, a tema sastanka je bila stanje i perspektive preduzeća „KOSMOS“ Banjaluka.

Direktor preduzeća je informisao prisutne o stvarnom stanju u preduzeću od početka provođenja procesa restruktuiranja do danas, o problemima i poteškoćama koji prate preduzeće, dugovanjima i potraživanjima prema dobavljačima i zaposlenim radnicima te mogućem načinu izlaska iz nastalog stanja.

Nakon rasprave je dogovoreno da će nadležno ministarstvo učiniti sve da se pomogne preduzeću u cilju prevazilaženja trenutnog stanja , te da menadžment i ministarstvo zajednički sačine program sa mjerama za izlazak iz nastale situacije koji bi predložili Vladi Republike Srpske kao Skupštini akcionara radi donošenja odgovarajućih odluka.