Sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednikom Vlade Republike Srpske

Sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednikom Vlade Republike Srpske
Sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske sa predsjednikom Vlade Republike Srpske

Na poziv predsjednika Vlade Republike Srpske, Radovana Viškovića,  predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić sa saradnicima, održaće sastanak  u vezi Prijedloga globalnih i sektorskih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023.godine i Budžeta Republike Srpske za 2021.godinu.

Globalne sektorske mjere Saveza sindikata Republike Srpske su podjeljene u tri oblasti: zakonodavne i strateške aktivnosti, te socijalni dijalog.

Od Vlade Republike Srpske, očekujemo da predložene mjere Saveza sindikata Republike Srpske, budu sastavni dio Ekonomskih reformskih mjera Vlade Republike Srpske i Budžeta Republike Srpske.

Sastanak će biti održan sutra, 03.12.2020.godine u Vladi Republike Srpske, sa početkom u 14,00 časova.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava