Sastanak mreže za komunikacije zemalja jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja 26. i 27. septembar 2017. Kobuleti, Gruzija

Sastanak mreže za komunikacije zemalja jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja 26. i 27. septembar 2017. Kobuleti, Gruzija

Predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske, Milan Jovanović, učestvovaće u radu sastanka Mreže za komunikacije zemalja Jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja.
Sastanak će se održati 26. i 27.septembra 2017.  godine u Kobuleti u Gruziji.
Cilj sastanka je rasprava o sindikalnoj prisutnosti u medijima, internet resursima, formiranju strategije komunikacije o radnim pravima kao i iznalaženje rješenja za adekvatniju, efektivniju uzajamnu saradnju kada su u pitanju razmjene dobre prakse sindikalnih centrala u vezi ove oblasti.
Sastanak organizuje Pan-evropski regionalni savjet/Međunarodna konfederacija sindikata čija je članica Savez sindikata RS.

Sastanak mreže za komunikacije zemalja jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja 26. i 27. septembar 2017. Kobuleti, Gruzija
Sastanak organizuje Pan-evropski regionalni savjet/Međunarodna konfederacija sindikata čija je članica Savez sindikata RS.