Saradnja sindikata zdravstva Srpske i Turske potvrđena i potpisivanjem Sporazuma o saradnji i obrazovanju

Saradnja sindikata zdravstva Srpske i Turske potvrđena i potpisivanjem Sporazuma o saradnji i obrazovanju
Saradnja sindikata zdravstva Srpske i Turske potvrđena i potpisivanjem Sporazuma o saradnji i obrazovanju

Predstavnici Sindikata zdravstva Republike Srpske i Sindikata zdravstva Saglik-Sen Turske, potpisali su Sporazum o saradnji i obrazovanju sa namjerom obezbjeđivanja sindikalne solidarnosti, pronalaženja zajedničkih rješenja za probleme u sektoru i poboljšanja ekonomske i socijalne dobiti u radu.

Sporazum sadrži sljedeće ciljeve i zadatke:

  1. Razmjena sindikalnih iskustava i znanja kroz obavljanje zajedničkih obrazovnih aktivnosti;
  2. Obezbjeđivanje razmjene podataka pozivajući predstavnike sindikata iz zemalja sa kojima imaju sporazume na seminare, konferencije i panel diskusije;
  3. Zajednički rad sa ciljem pronalaženja rješenja za zajedničke probleme, organizujući međunarodne sastanke na kojima će se razgovarati o sektorskim problemima;
  4. Obezbjeđivanje saradnje između stručnjaka sindikata na poboljšanju profesionalnih dostignuća i formiranje radne grupe na polju savjetovanja;
  5. Blisko upoznavanje zemalja sa kulturnog aspekta;
  6. Pripremanje zajedničkih međunarodnih sindikalnih projekata u kojima bi učestvovali kao ravnopravni partneri.

Sporazum o saradnji ova dva sindikata potpisan je u Istanbulu 18. novembra 2017. godine.