Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske, 26.04.2019. godine

Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske, 26.04.2019. godine
Saopštenje za javnost Saveza sindikata Republike Srpske, 26.04.2019. godine

Savez sindikata RS kao jedina, većinska reprezentativna organizacija radnika, poziva Inspektorat Republike Srpske, inspektore na nivou lokalnih zajednica da u skladu sa zakonskim ovlašćenjima pojačaju rad na terenu i po prijavama radnika o nepoštivanju i neprovođenju Zakona o praznicima, izvrše kontrole i tako zaštite prava radnika i prava dobrih poslodavaca.

Nakon poziva Saveza sindikata RS, da se poštuje i provodi Zakon o praznicima, sindikatu se obratio značajan broj radnika čiji poslodavci u skladu sa zakonskim propisima ne trebaju da rade za vrijeme praznika, ipak odlučili da svojim radnicima uskrate pravo koje im je zakonom zagarantovano.

Još jednom pozivamo Inspektorat RS, kao i inspektore na nivou lokalnih zajednica da provjere pristigle prijave i ako utvrde nepravilnosti da postupe u skladu sa zakonom.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava