Risto Marić prekršio obećanje dato radnicima

Risto Marić prekršio obećanje dato radnicima

Na inicijativu direktora Javnog preduzeća “ Šume Republike Srpske “ Rista Marića, sutra 25. jula 2017. godine, u Direkciji ovog javnog preduzeća u Banjaluci, održaće se sastanak sa predstavnicima Jedinstvene udružene Sindikalne organizacije JPŠ “ Šume RS “ u sastavu, predsjednik i potpredsjednik Dušan Marković i Slavica Elez o temi:
PREGOVORI OKO POTPISIVANJA POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA, STAVLJANJE VAN SNAGE PRAVILNIKA O RADU I UPUTSTAVA ZA OBRAČUN SINDIKALNE ČLANARINE I NAČINA OBRAČUNA PREVOZA RADNIKA NA POSAO I S POSLA, ZATIM STAVLJANJE VAN SNAGE UPUTSTVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PREDSJEDNIKE SINDIKALNIH ORGANIZACIJA, KAO I UPUTSTVA O PRIMJENI PRAVILNIKA O RADU PO PITANJU USKLAĐENOSTI KOEFICIJENATA SA PRAVILNIKOM O RADU JPŠ “ ŠUME RS „.

Izjave za medije su u 10,00 časova.

Pogledajte medijske izvještaje:

Radio Televizija Republike Srpske RTRS

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!