Riješen dugogodišnji problem radnika UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa

Riješen dugogodišnji problem radnika UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa
Riješen dugogodišnji problem radnika UNIS – fabrika cijevi a.d. Derventa

Nakon dugotrajnih pregovora Saveza sindikata Republike Srpske, Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske i Sindikalne organizacije Unis-fabrika cijevi a.d. Derventa sa predstavnicima Vlade RS i njena tri resorna ministarstva, postignut je dogovor o rješavanju dugogodišnjeg problema radnika ove firme koja je stečaju.

Odlukom Vlade RS je rješeno  da se za 114 radnika koji su ostali bez posla uplate doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti  u iznosu od 243.354,14 KM, a da se za 12 radnika koji su stekli pravo na starosnu penziju uplati 115.212,53 KM doprinosa penzijsko-invalidskom osiguranju Fonda PIO.

Na ovaj način završena je dugogodišnja zajednička  borba sindikata za prava radnika kojima će biti povezan radni staž i koji će ostvariti pravo na penziju ili na  naknadu za vrijeme nezaposlenosti na Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u najmanjem iznosu od 416 KM  u trajanju do dvije godine.