Regionalni mrežni sastanak partnera Olof Palme Međunarodnog Centra, Tuzla, 13-15.maj 2019.godine

Regionalni mrežni sastanak partnera Olof Palme Međunarodnog Centra, Tuzla, 13-15.maj 2019.godine
Regionalni mrežni sastanak partnera Olof Palme Međunarodnog Centra, Tuzla, 13-15.maj 2019.godine

Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić učestvovao je u radu Regionalnog mrežnog sastanka Olof Palme Međunarodnog Centra koji finansira zajedničke projekte i čiji je partner i Sindikat metalske industrije i rudarstva Republike Srpske kroz projekat Sindikat bez granica.
U radu su učestvovali nosioci projekata sa prostora Srbije, Vojvodine, Republike Srpske, Federacije BiH, Švedske i Hrvatske.
Učesnici su razmjenili iskustva iz sfere zaštite radničkih prava, socijalnog dijaloga, rodne ravnopravnosti i demokratije i ljudskih prava.
Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić upoznao je učesnike sa aktivnostima po ovim pitanjima, sa posebnim akcentom na usaglašavanje Opšteg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora. Takođe je istakao važnost ovih projekata i veliku pomoć Olof Palme Međunarodnog Centra u njihovoj realizaciji.