Regionalna konferencija o suzbijanju rada na crno

Regionalna konferencija o suzbijanju rada na crno
Regionalna konferencija o suzbijanju rada na crno

U Sarajevu se održava Regionalna konferencija na temu suzbijanja rada na crno na Zapadnom Balkanu. Konferenciji prisustvuje i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

Regionalnu konferenciju o suzbijanju rada na crno na Zapadnom Balkanu organizuje Platforma zapošljavanja i socijalnih poslova (ESAP) regionalnog savjeta za saradnju (RCC). Učesnici konferencije su predstavnici ključnih institucija koje se bave suzbijanjem rada na crno iz šest zemalja Zapadnog Balkana sa ciljem razmjene iskustava o ključnim izazovima i prioritetnim akcijama u vezi suzbijanja rada na crno kao i stimulisanja na otvorenu diskusiju o načinima kako uspostaviti bazu za razmjenu dobre prakse i uzajamnog učenja među institucijama u ključnim akterima u regionu.

Radionica, koja će biti održana u sklopu konferencije, će stvaraocima politika, socijalnim partnerima, ekspertima i ostalim akterima dati mogućnost razmjene iskustava o ključnim izazovima i mjerama koje bi se trebale preduzeti na Zapadnom Balkanu.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!