Raspored javnih rasprava o primjeni Zakona o radu

Raspored javnih rasprava o primjeni Zakona o radu

Raspored javnih rasprava o primjeni Zakona o radu

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć
Saveza sindikata Republike Srpske