Ranka Mišić se obratila na Generalnoj skupštini PERK-a u Briselu

Ranka Mišić se obratila na Generalnoj skupštini PERK-a u Briselu
Ranka Mišić se obratila na Generalnoj skupštini PERK-a u Briselu

Nakon izlaganja evropske direktorice Međunarodne organizacije rada Beate Agnes, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić je vrlo jasno članovima Generalne skupštine Panevropskog sindikalnog savjeta (PERK) i direktorici Međunarodne organizacija rada (ILO) prenijela stav sindikata u BiH da se uloga ILO-a apsolutno ne prepoznaje unazad pet godina. BiH je vrlo složena zemlja. Dobila je status kandidata, ali nažalost nije dobila pregovaračku funkciju i to dodatno otežava rad sindikata, istakla je Mišićeva.

“Projekti Evropske komisije zaobilaze sindikate. Posebno želim da istaknem da je podrška ILO-a sindikatima u BiH izostala. To nije dobro. Republika Srpska, kao i FBiH, suočavaju se sa uvozom radne snage. Već se osjeti uticaj na cijenu rada domaćih radnika. To je veliki izazov za sindikate, ali sindikati su spremni da odgovore na tu vrstu izazova i zaštite domaću rad snagu, ali i onu koja dolazi. Podrška ILO-a sindikatima je izuzetno značajna i  potrebna. Ono što je evidentno je da ILO, kao i Evropska komisija intezivno rade sa poslodavcima i vladama, što dovodi u neravnopravan položaj sindikate, kako u djelovanju, tako i u pregovaranju i u jačanju kapaciteta”, istakla je Mišićeva u Briselu.

Ranka Mišić, predsjednica SSRS i Esther Lynch, generalna sekretarka ETUC i PERC
Ranka Mišić, predsjednica SSRS i Esther Lynch, generalna sekretarka ETUC i PERC

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske je od ILO-a zatražila da hitno u projekte uključi sindikate i pruži podršku, kako bi na najbolji mogući način odgovorili izazovima koji su pred nama. Istakla je i da kancelarija u Budimpešti  zaobilazi sindikate u BiH i na pozive, kojih je bilo, ne odgovara.

“Jačanjem kapaciteta poslodavaca i saradnja sa vladama, izostavljanje ili zaobiljaženje sindikata nije model koji treba primjenjivati. Da bi se očuvao socijalni mir i stabilnost u BiH, od ILO-a, ali i od Evropske komisije tražimo uključivanje i podršku sindikatima, kako bi ojačali tripartitni socijalni dijalog. Ono što sindikati žele jeste stabilno i sigurno radno mjesto, a samo kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje možemo realizovati Agendu dostojanstvenog rada, koju je prihvatila BiH, odnosno Republika Srpska i FBiH”, zaključila je Mišićeva.

Podsjećamo, Panevropski regionalni sindikalni savjet (PERK) održao je 5. generalnu skupštinu juče u Briselu. U ime Saveza sindikata Republike Srpske, Generalnoj skupštini, koja je održana u Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu, prisustvovala je predsjednica Ranka Mišić i Biljana Škrbić, član Komiteta žena PERK-a.

Komitet žena PERC
Komitet žena PERC

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!