Ranka Mišić: Odluka Vlade Srpske o iznosu najniže plate loša (Video)

Ranka Mišić: Odluka Vlade Srpske o iznosu najniže plate loša (Video)
Ranka Mišić: Odluka Vlade Srpske o iznosu najniže plate loša (Video)

Vlada Republike Srpske donijela je 30.12.2021. godine Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu i ona je utvrđena u neto iznosu od 590 KM. Odluka o najnižoj plati stupa na snagu 1. januara 2022. godine. Stav Saveza sindikata Republike Srpske je da je ovakva odluka Vlade Srpske izuzetno loša i nikako u korist radnika koji ne mogu od svojih primanja da prežive.

VIDEO


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!