Radnici GP “ Put “ traže od poslodavca da im isplati plate i uplati doprinose

Radnici GP " Put " traže od poslodavca da im isplati plate i uplati doprinose
Radnici GP " Put " traže od poslodavca da im isplati plate i uplati doprinose

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović, razgovarao je 18. decembra ove godine u Domu sindikata u Banjaluci sa radnicima Građevinskog preduzeća ,,Put,, iz Banjaluke o problemima sa kojima se već godinama susreće 25 zaposlenih.

Trenutno radnici ,,Puta,, ne rade zbog zabrane inspekcijskih organa zato što preduzeću  nije dodijeljena koncesija na eksploataciju kamena na kamenolomu Karanovac kod Banjaluke.

Poslodavac radnicima ovog preduzeća zadnju neto  platu  isplatio je za februar 2017. godine, a doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje ne isplaćuje im od 2009. godine.

Dogovoreno je da se u četvrtak 21. decembra 2017. godine održi sastanak sa vlasnikom preduzeća koji bi radnicima prezentovao kako i kada  planira da isplati plate i uplati doprinose.

U slučaju  nepovoljnog ishoda ovog sastanka, radnici će se obratiti inspekcijskim organima i Poreskoj upravi Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava