Radionica radne grupe IT, mediji i komunikacije Regionalnog sindikalnog savjeta “ Solidarnost „, Podgorica, 23. i 24. novembar 2018. godine

Radionica radne grupe IT, mediji i komunikacije Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost ", Podgorica, 23. i 24. novembar 2018. godine
Radionica radne grupe IT, mediji i komunikacije Regionalnog sindikalnog savjeta " Solidarnost ", Podgorica, 23. i 24. novembar 2018. godine

U Podgorici se 23. i 24 novembra održava Radionica radne grupe IT, mediji i komunikacije za članice Regionalnog sindikalnog savjeta “ Solidarnost „.

Prvog radnog dana održana je zajednčka sesija sa učesnicima Regionalne konferencije Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednost novinara. Na plenarnoj sesiji govorili su Lejla Dervišagić, predstavnica Savjeta Evrope koja je govorila o Platformi za zaštitu profesionalnih prava novinara, zatim Marijana Camović, predsjednik Sindikata medija Crne Gore i Dalibor Tomović, oboje članovi Komisije za istraživanje napada na novinare u Crnoj Gori, koju je formirala Vlada Crne Gore, te Naser Selmani iz Udruženja novinara Makedonije. Moderator sesije je bio Mogens Blicher Bjerregard, predsjednik Evropske federacije novinara.

Marijana Camović je predstavila i studiju “ Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara “ kojom je obuhvaćen period od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine. U studiji su obrađeni podaci za Crnu Goru, Makedoniju, BiH, Srbiju i Kosovo.

U nastavku rada biće održan Okrugli sto na temu “ Percepcija sindikata u medijima i pozicija medija u sindikatima “

Savez sindikata Republike Srpske predstavljao je Milan Jovanović, saradnik u službi za informisanje SSRS.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava